Miasta Księstwa Sarmacji

M00003, Królestwo Baridasu, 25 mieszkańców

Almera

M00021, Królestwo Hasselandu, 13 mieszkańców

Angemont

M00012, Teutonia, 8 mieszkańców

Auterra

M00024, Sclavinia, 1 mieszkaniec

Bordonia

M00011, Piotr II Grzegorz, 9 mieszkańców

Ciuad de Bravo

M00010, Henryk Leszczyński, 2 mieszkańców

Czarnolas

M00009, Sclavinia, 12 mieszkańców

Eldorat

M00004, Starosarmacja, 6 mieszkańców

Fer

M00022, Starosarmacja, 7 mieszkańców

Harz

M00001, Starosarmacja, 12 mieszkańców

Książęce Miasto Grodzisk

M00016, Calisto Norvegicus-Chojnacka,

Nadzieja

M00019, Król Patryk I Labacki, 2 mieszkańców

Natania

M00018, Gauleiter Kakulski,

Republika Scholandzka

M00005, Teutonia, 5 mieszkańców

Ruhnhoff

M00020, Starosarmacja,

Sola

M00002, Teutonia, 9 mieszkańców

Srebrny Róg

M00008, Helwetyk Romański, 1 mieszkaniec

Wielkie Oczy

M00006, Teutonia, 9 mieszkańców

Złoty Gród