Instytucja Państwowa
Dwór Książęcy

O instytucji


v76bwZ68.png


JKM Filip I Gryf
KSIĄŻĘ KSIĘSTWA SARMACJIDwór Książęcy zapewnia obsługę organizacyjną,
prawną i techniczną Księcia Sarmacji.


W skład Dworu wchodzą:

,którzy są powoływani i odwoływani przez Księcia.G00002
numer ewidencyjny
Filip I Gryf
Książę Sarmacji
brak zarządcy
Marszałek Koronny
926 138,33 lt
stan konta

historia rachunku

Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby