S00295, Santiago Vilarte von Hippogriff

Sarmacka Szkoła Służby Państwowej

S00229, Joanna Izabela

Teutońska Akademia Medyczna

S00230, Gotfryd Slavik de Ruth

Teutoński Instytut Historyczny